Vår vision

Genom att vara den främsta leverantören av kvalitetsjournalistik med lokalperspektiv bidrar vi till ett upplyst samhälle där kunskaper och förståelse gynnar dialog, engagemang och demokrati.

Vi strävar hela tiden efter att vara Sveriges mest trovärdiga leverantör av journalistik med lokalt perspektiv. Vi ska också se till att våra kunder när som helst på dygnet kan ta del av MittMedia på det sätt som passar dem bäst. På så sätt blir vi också den mest attraktiva marknadsplatsen.

Tack vare ett modernt ledarskap kan vi underhålla ett arbetsklimat som uppmuntrar innovationer och främjar nytänkande. Det gör att vi kan vara både lyhörda för våra kunders behov och samtidigt ligga ett steg före och leda utvecklingen på vårt område.

MittMedias verksamhet innefattar i dag 28 dagstidningar, gratistidningar, digitala medier, kommersiell radio, webb-tv, digital byrå, tryckerier och appar.

Vår historia

MittMedia är sprunget ur Gefle Dagblad, tidningen som startade 1895 och hade som motto att ”värna nykterheten och bekämpa likgiltigheten”.

Efter tio års utgivning, 1905, hade man nått en upplaga om 9 300 exemplar och en omsättning på 126 000 kronor. MittMedia grundades 2003 och då fanns Gefle Dagblad, Ljusnan, Sundsvalls Tidning, Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland med in i koncernen. Samma år förvärvade MittMedia Arbetarbladet och Dagbladet.

2005 var MittMedia en av köparna när Centerpartiet sålde sina dagstidningar. Den affären innebar en omstrukturering av den svenska tidningsmarknaden och MittMedia utökades med Östersunds-Posten, Hudiksvalls Tidning, Ljusdals-Posten och Söderhamns-Kuriren.

2006 köpte man Länstidningen i Östersund och 2008 Dalarnas Tidningar. Dala-Demokraten, som är det senaste tillskottet i MittMedia, förvärvades 2013.

Februari 2015 slogs Dagbladet samman med Sundsvalls Tidning. I april samma år blev uppdelningen av Liberala Tidningar klar vilket innebar att MittMedia blev ny huvudägare i Mediebolaget Promedia, som bland annat ger ut dagstidningarna VLT och Nerikes Allehanda. Affären innebar också att MittMedia tillsammans med Eskilstuna-Kuriren tog över Stampen Media Partners aktier i den digitala byrån Adeprimo.

MittMedia ägs i dag till 70 procent av Nya Stiftelsen Gefle Dagblad och till 30 procent av Stiftelsen Pressorganisation.