Om Mittmedia

 

Mittmedia är sprunget ur Gefle Dagblad, tidningen som startade 1895 och hade som motto att ”värna nykterheten och bekämpa likgiltigheten”. Att bekämpa likgiltigheten är fortfarande en av våra viktigaste uppgifter, men mycket annat har tveklöst hänt sedan dess.

Cirka 120 års publicistisk erfarenhet och 28 dagstidningar, gratistidningar, sajter, appar och digitala plattformar senare har vi skaffat oss erfarenheter som sträcker sig långt utanför vår kärna, journalistiken.

I dag finns vi representerade med lokal närvaro i stora delar av Sverige. Tillsammans har vi antagit utmaningarna i en mediebransch under stor och snabb förändring, där det gäller det att hitta nya vägar för att kombinera styrkan i det journalistiska innehållet med kraften i den digitala utvecklingen.

Med hjälp av vårt digitala ekosystem – med plattformar som Reacher, Soldr och Aracua – löser vi dagens och morgondagens digitala utmaningar och uppnår effekt. Med plattformarna gör vi det enkelt för våra kunder att läsa våra nyheter, och underlättar våra säljares dagliga arbete.

Tillsammans är vi en medieorganisation där trovärdig, fri och oberoende lokal journalistik står i centrum. På så sätt kan vi, där vi finns, bidra till öppna och levande lokalsamhällen.

Sedan april 2019 ingår Mittmedia i mediekoncernen Bonnier News.

Våra varumärken

Ledning och styrelse

Anders Eriksson (VD)

Mikael Nestius (affärschef)

Styrelse

Styrelsens ordförande: Tomas Franzén (styrelseordförande i Bonnier News, Broadcasting, Adlibrisgruppen)

Ledamot: Åsa Malmström (styrelseordförande MittMedia Förvaltnings AB, Nya Stiftelsen Gefle Dagblad)

Ledamot: Are Stokstad (vd Amedia)

Ledamot: Lotta Edling (publicistisk utvecklingsdirektör Bonnier News)

Ledamot: Anders Eriksson (vd Bonnier News)