Om Mittmedia

 

Mittmedia är sprunget ur Gefle Dagblad, tidningen som startade 1895 och hade som motto att ”värna nykterheten och bekämpa likgiltigheten”. Att bekämpa likgiltigheten är fortfarande en av våra viktigaste uppgifter, men mycket annat har tveklöst hänt sedan dess.

Cirka 120 års publicistisk erfarenhet och 28 dagstidningar, gratistidningar, sajter, appar och digitala plattformar senare har vi skaffat oss erfarenheter som sträcker sig långt utanför vår kärna, journalistiken.

I dag är Mittmedia en mediekoncern med lokal närvaro i en stor del av Sverige, som antagit utmaningarna i en mediebransch under stor och snabb förändring. Här gäller det att hitta nya vägar för att kombinera styrkan i det journalistiska innehållet med kraften i den digitala utvecklingen.

Med en organisation, som förutom journalistiken, även innehåller en digital utvecklingsavdelning, verksamheter för både företag- och privatmarknad, och en inhousebyrå för marknadsföring, är vi väl rustade för uppdraget.

Med hjälp av vårt digitala ekosystem – med plattformar som Reacher, Soldr och Aracua – löser vi dagens och morgondagens digitala utmaningar och uppnår effekt. Med plattformarna gör vi det enkelt för våra kunder att läsa våra nyheter, och underlättar våra säljares dagliga arbete.

Tillsammans bygger vi framtidens medieorganisation där trovärdig, fri och oberoende lokal journalistik fortsatt ska stå i centrum så att vi, där vi finns, bidrar till öppna och levande lokalsamhällen.

Våra varumärken

Ledning och styrelse

Koncernledning

Per Bowallius (VD)

Thomas Wilson (CFO)

Carin Andersson (personalchef)

Anna Joneby (privatmarknadschef)

Staffan Lönner (företagsmarknadschef)

Robin Govik (digitalchef)

Jan Andersson (VD MittMedia Print AB)

Daniel Bertils (affärsutvecklingschef print)

Carl-Johan Bergman (redaktionell chef)

Styrelse

Bengt Ottosson (styrelsens ordförande)

Per Bowallius (VD MittMedia AB)

Kinna Belander (ledamot)

Lars Leijonborg (ledamot)

Sören Axelsson (ledamot)

Åsa Malmström (ledamot)

Jens Stenman (arbetstagarrepresentant)

Maina Bejefalk (arbetstagarrepresentant)

Stefan Ohlander (arbetstagarrepresentant)