Samarbeta med oss

Killar Gör Hjarta Mikael Hellsten

MittMedia samarbetar med en mängd olika föreningar, klubbar och organisationer. Vi vill inte bara vara breda och nå ut till så många människor som möjligt. Det är också viktigt att vi tillsammans skapar verklig nytta, både för de som berörs och för dig som är vår samarbetspartner. Genom lokal förankring av våra samarbeten har vi möjlighet att tillsammans vara en stärkande kraft i samhället, påverka utvecklingen och i förlängningen också bidra till en levande region.