Mittmedias digitala strategi ger resultat - Reacher och header bidding driver framgången

Efter en trevande inledning av 2017 ser Mittmedia ett trendbrott för den digitala annonsaffären. Siffrorna pekar äntligen uppåt, framförallt i displayaffären. Ett resultat av Mittmedias övergripande digitala annonsstrategi. − Det handlar främst om två viktiga vägval - implementeringen av vårt säljverktyg Reacher, som fått alla våra säljare att göra digitala affärer, och vår header bidding-teknik som driver upp riksintäkterna, säger Staffan Lönner, företagsmarknadschef Mittmedia.

I december förra året fastställdes Mittmedia digitala annonsstrategi, av nytillträdde företagsmarknadschefen Staffan Lönner och hans medarbetare. Budskapet var tydligt:

• Fortsatt utveckling av säljverktyget Reacher och utrullning i hela Mittmedia.

• Införande av header bidding-teknik för att göra Mittmedias annonslager tillgängligt för fler och få en dynamik i vårt prisuttag.

• En tydlig riksstrategi med fler återförsäljare.

• En kompetenshöjning för att åstadkomma förflyttning från att sälja en kanal till att hantera alla våra kanaler hos säljkåren.

“Reachereffekten” - tydlig digital tillväxt

Den tydligaste digitala effekten handlar om Reacher, det säljverktyg Mittmedia utvecklat för att interaktivt tillsammans med kund kunna prata om kundens behov och påvisa vilken effekt valen man kan göra kan ge.

I februari 2017 hade samtliga säljare i Mittmedias norra regioner tillgång till Reacher, och från och med mars syns stadig tillväxt mot motsvarande period 2016. Från att i februari 2017 ha legat på ackumulerat minus 18 procent mot föregående år, var man i maj månad ikapp. I augusti visar siffrorna ackumulerat plus 8 procent. Ökningen fortsätter i september och man ser ingen tendens till att det inte håller i sig under hösten.

I de södra regionerna implementerades Reacher under maj-juni 2017, och samma utveckling visar sig i de flesta av dessa regioner också.

Efter en framgångsrik utrullning under våren, inklusive skräddarsydd utbildningsinsats, använder alltså alla 200 Mittmediasäljare nu Reacher i sitt dagliga arbete, och det ger effekt.

− Vi har nu tillväxt i alla regioner som gått in i Reacher. De regioner som var först ut med att börja använda Reacher visar en tillväxt i displayaffären för sjunde månaden i rad, säger Staffan Lönner.

Örebro visar bäst resultat hittills

Ett tydligt exempel på framgångsrikt arbete med Reacher är Mittmedias region Örebro, som började arbeta med verktyget i maj 2017, och nu är bästa marknad i Mittmedia. Örebro har en tillväxt på 25 procent i juli och hela 41 procent i augusti gentemot samma månader 2016.

− Verktyget har gett ett kännbart lyft i säljarbetet och relationen med kunderna. Siffrorna talar för sig själva. Bara under juni och juli i år genomförde vi 350 Reacher-kampanjer. Intäkterna följer med upp och vi ökar de digitala intäkterna ökar stadigt, konstaterar Peter Sjöö, Mittmedias försäljningschef i Örebro.

Reacher – nästa steg

Reacher utvecklas hela tiden vidare för att ge säljarna ett vassare verktyg och för att kunna lösa kundernas marknadsföringsbehov på ett bättre sätt.

− Vi fortsätter att bygga Reacher och lanserar snart fler kanaler, närmast ligger native, sökordsannonsering och sociala medier. Dessutom bygger vi vidare på plattformen för att förfina våra styrningar för displayerbjudandet och erbjuda ännu bättre kvalitet och uppföljning till våra annonskunder, säger Kristoffer Darj, produktägare för Reacher.

Header bidding plussar intäkterna

Mittmedia möttes av många kritiska röster när man på försommaren valde att gå över till header bidding för den programmatiska handeln. Nu ser också det ut att löna sig.

− Under sommaren har vi sett en ökning på 50 procent på våra intäkter från öppen börs, det som man kallar programmatic, samtidigt som vår viewability också klättrat uppåt. Det är givetvis goda nyheter och nu jobbar vi vidare för att öka intäkterna, säger Fredrik Strauss, chef för programmatisk handel på Mittmedia.

Företagsmarknadschef Staffan Lönner:

− Det känns extra skönt att vi ser att det så här långt är rätt, header bidding har skapat precis den effekt som var tänkt. Ännu på låga nivåer men ökningen varje månad sedan starten i juni talar sitt eget språk. Nästa utmaning här är nu optimering, säkerställa tillgänglighet, att hela tiden ligga rätt med tröskelpriser och så vidare.

För mer information, kontakta

Staffan Lönner, företagsmarknadschef Mittmedia, tel 070-208 30 06