Mittmedia utmanar annonsmarknaden - blir först ut i mediesverige med headerbidding

Mittmedia växlar upp för att öka annonsintäkterna och positionera sig som en riksaktör på den programmatiska annonsmarknaden. Nu slutar man skicka annonsvisningar till olika annonsnätverk, och går istället över till headerbidding.

Övergången till headerbidding innebär att Mittmedia gör en strategisk viktig förflyttning mot en programmatisk annonshantering där målgruppen identifieras, rätt annonsytor pekas ut och fylls med ett relevant budskap som exponeras för rätt användare. Detta innebär att affären nu bygger på en enkel logik som minimerar mellansteg, manuell handpåläggning eller utrymme för tolkningar.

− Vår strategi är alltid att jobba för bästa möjliga resultat för kunden, men vi måste också öka våra intäkter. Nu har vi en teknik som stödjer båda dessa syften. Headerbidding tillgängliggör också vårt lager för fler aktörer på marknaden då vi kopplat upp alla de större SSP- och DSP-aktörerna, säger Staffan Lönner, företagsmarkandschef i Mittmedia.

Störst chanser till intäkter prioriteras

Tidigare skickades trafiken med olika prioriteter, vilket gjorde det svårt för de köpare som verkligen ville nå vissa besökare. Med headerbidding kommer alla annonsvisningar bli tillgängliga för alla programmatiska köpare, vilket skapar många nya möjligheter.

− Vår övergång till headerbidding innebär att vi blir 100 procent programmatiska vilket är ett stort steg. Alla våra internt sålda kampanjer tävlar också om visningen. Resultatet blir nu en rättvis auktion som automatiskt premierar den som betalar mest, säger Fredrik Strauss, Head of Programmatic på Mittmedia och en av landets absoluta experter inom området.

Ytterligare en av de positiva effekterna som kommer med headerbidding är att viewabilityn (synligheten) kommer att öka. Redan idag laddar Mittmedia annonserna när de kommer i skärm, men eftersom annonsvisningar fram till idag skickats runt till olika annonsnätverk sjunker kundens uppmätta viewability. Den ökade viewability ökar betalningsviljan från många större annonsörer och byråer, samtidigt som den förbättrar användarupplevelsen på Mittmedias 20-talet sajter genom snabbare laddning.

Teknikskiftet ska även komma andra än Mittmedia till godo.

− Självklart ser vi att vi här kan få en ekonomisk utväxling för våra samarbetspartners, nuvarande och nya, säger Pelle Bungerfeldt, chef för nationella intäkter i Mittmedia.

Man räknar med att intäktsnivåerna under försommaren kommer kunna ge en fingervisning om potentialen i affären.

För mer information, kontakta

Fredrik Strauss Head of Programmatic Mittmedia [email protected] Tel 0704-83 14 44

Pelle Bungerfeldt Chef nationella intäkter Mittmedia [email protected] Tel 0706-20 12 01

Staffan Lönner Företagsmarknadschef Mittmedia [email protected] Tel 0702-08 30 06

Håkan Hamrin Produktägare Mittmedia [email protected] Tel 063-16 16 97