Mittmedia testar nytt digitalt informationssamarbete

Hans Lindeberg, chefredaktör ÖP och ansvarig utgivare för op.se och ltz.se

Mittmedia tar nya kliv mot den digitala produktvisionen om att ersätta Facebook lokalt. Under perioden 2 maj-30 juni kommer Östersunds-Posten (ÖP) och Länstidningen Östersund (LT) testa att hantera kommuninformation på ett helt nytt sätt, som innebär att information från Bräcke kommun läggs ut direkt i det redaktionella flödet på tidningarnas sajter.

Testet innebär att information från Bräcke kommun skickas direkt till redaktionerna på ÖP och LT. Den kommunala informationen läggs sedan ut i det redaktionella flödet på sajterna med en tydlig märkning som talar om att det handlar om kommuninformation och att materialet inte har producerats av ÖP:s eller LT:s journalister. Läsare som befinner sig i området, eller har valt att följa information om just Bräcke kommun på tidningarnas sajter, kommer att se kommuninformationen i sitt eget flöde på sajten.

Bräcke kommun, några mil från Östersund, har under några år framgångsrikt jobbat med att bygga ut det fasta bredbandsnätet. Under 2017 kommer 95-98 procent av hushållen i kommunen ha tillgång till bredband.

− Detta blir en unik möjlighet att testa hur både lokal journalistik och medborgardialog kan utvecklas när förutsättningen är att i princip samtliga medborgare kan kommunicera digitalt med hög kapacitet. Vi inom kommunen, Mittmedia och inte minst medborgarna i Bräcke har alla vinning av det här projektet. För oss innebär det inte minst att vi får chansen att nå fler medborgare, i de flöden där de är. Säger Josefine Larsson, informatör på Bräcke kommun.

Ett steg i takt med Mittmedias produktvision

Projektet drivs lokalt av Östersunds-Posten (ÖP) och Länstidningen Östersund (LT) men är framför allt ett steg i förverkligandet av Mittmedias digitala produktvision - att ersätta Facebook lokalt och vara den självklara länken mellan händelser och människor.

− För att lyckas med detta, att vara den självklara länken mellan händelser och människor, krävs relevant innehåll för våra användare, och testet ska utreda om kommunens information skapar detta värde för användarna i Bräcke, säger Anders Trapp, produktägare på Mittmedia.

I projektet kommer man undersöka vilka lokala samarbeten som är möjliga för att stärka produktvisionen, utan att det skadar tidningarnas roll som oberoende publicist. Målet är istället att öka attraktionskraften för de digitala kanalerna genom att samla utbudet av information som användarna har nytta av och kombinera det med den lokala journalistiken.

− Vår högsta prioritering är fortfarande, som alltid, att vara relevant för våra läsare och leverera bra lokal journalistik, med egna granskningar och reportage. Detta test innebär inte att vi på något sätt slutar med det. Även om kommunens information finns på sajterna kommer vi fortsätta granska vad kommunen informerar medborgarna om, säger Hans Lindeberg, chefredaktör på ÖP och ansvarig utgivare för op.se och ltz.se.

Test 2 - drivkraften att vilja bidra

I projektets test nummer två, som planeras till hösten 2017, vill man undersöka vilken typ av digitalt innehåll medborgarna i Bräcke är beredda att dela i Mittmedias kanaler, och hur deras drivkraft att vilja bidra till sin lokala journalistik kan stimuleras. Målet i den delen är bland annat att skapa plattformar och utrymme på Mittmedias sajter för en bred digital debatt och medborgardialog. Exakt hur testet ska utformas är inte helt klart än.

För mer information, kontakta:

Birgitta Lövestedt, projektledare Mittmedia Tel: 070-538 15 61

Hans Lindeberg, chefredaktör ÖP och ansvarig utgivare för op.se och ltz.se Tel: 070-316 16 35

Anders Trapp, produktägare Mittmedia Tel: 063-16 16 37

Bengt Flykt, kommunchef Bräcke Tel: 0693-161 10, 070-651 01 59

Josefine Larsson, informatör Bräcke kommun Tel: 0693 - 161 44