Mittmedia om diskhaveriet: Det var inget yttre intrång

Per Olofsson, Mittmedia

Efter ett dygn med omfattande tekniska problem är Mittmedias system uppe och rullar igen. På fredagen fick merparten av koncernens alla prenumeranter sin tidning i tid och på sajter och i appar var nyhetsflödet normalt igen redan på torsdagseftermiddagen. – Orsaken till felet är ännu inte klarlagd. Vi vet dock att det inte är någon form av yttre intrång, säger Per Olofsson, IT-chef i Mittmedia.

Det var i onsdags kväll som ett fel inträffade i Mittmedias datacenter i Sundsvall där de flesta av Mittmedias system finns. Felet lokaliserades till det centrala disksystemet och diskreparation påbörjades.

– Leverantören av disksystemet är en av de största i branschen och de satte in stora resurser för att åtgärda felet och vid 22-tiden på torsdagskvällen var reparationen klar, säger Per Olofsson.

Vad felet berodde på är ännu inte känt.

– Den här typen av fel förekommer i olika sammanhang och det är svårt att skydda sig mot alla typer av scenarier, säger IT-chefen.

Fick tidningen i tid

Problemen som alltså höll i sig ett dygn och orsakade stora störningar i nyhetsproduktionen och tryckningen. Trots det fick de allra flesta av prenumeranterna en tidning, om, om än i de flesta fall tunnare än vanligt, under både torsdag och fredag.

– Vi har haft vissa distributionsförseningar men merparten av våra kunder har fått sin tidning i tid på fredagen, säger Anna Joneby, privatmarknadschef på Mittmedia.

– De som drabbats hårdast av de tekniska problemen är våra e-tidningsprenumeranter som blivit helt utan tidning. Och även merparten av prenumeranterna som får sin tidning distribuerad via post har blivit utan.

– Vi har väldigt förstående kunder. Majoriteten av de kunder som varit i kontakt med vårt kundcenter förstår att vi gjort så gott vi kunnat och har uppskattat att vi, under rådande omständigheter, ändå lyckats leverera en tidning under både torsdag och fredag, säger Anna Joneby, som räknar med att utgivningen återgår till det normala från och med lördagens tidningsutgivning.

Fokus på lösningar

VD Per Bowallius är stolt över alla medarbetares insats.

– Det var häftigt att se hur alla tillsammans med stort fokus på att hitta lösningar säkerställde att vi kunde fortsätta nå ut på våra sajter och faktiskt komma ut med tidningar till våra prenumeranter, säger han. Det är uppenbart vilken kraft vi är tillsammans i Mittmedia och det gör mig oerhört stolt att vara en del av denna kraft.

Ny backup-datahall

Det är första gången som Mittmedia haft en så omfattande driftsstörning. En ny IT-strategi ska bidra till att det inte inträffar igen.

– I vår nya IT-strategi är säkerhet och tillgänglighet oerhört viktiga komponenter. En upphandling har därför gjorts av en backup-datahall där alla system kan startas när problem av denna typ inträffar. Vi räknar med att den är igång i maj-juni 2017, säger Per Olofsson.

För mer information, kontakta:

Per Bowallius, VD, tel: 070-200 85 35

Per Olofsson, IT-chef, tel: 070-672 51 20

Anna Joneby, privatmarknadschef, tel: 072-398 12 46