Mittmedia får tre miljoner för utveckling av redaktionellt planeringssystem

Thomas Sundgren. Foto: Mittmedia

Mittmedia får utvecklingsstöd av Presstödsnämnden på sammanlagt tre miljoner kronor för att i ett koncernöverskridande specialprojekt bygga ett system för planering och publicering av digitalt innehåll, i den redaktionella verktygslådan Aracua och på dataplattformen Soldr. − Vi är självklart oerhört glada över att få detta stöd. Det betyder att vi i framtiden kan leverera ett mycket mer relevant innehåll till våra läsare och dessutom förenkla arbetet och vardagen för våra medarbetare, säger Per Bowallius, VD i Mittmedia.

I och med detta går startskottet för ett arbete som ska ge både ett datasystem och ett verktyg för Mittmedias journalister för planering av innehållsproduktionen. Drivkrafterna bakom utvecklingsprojektet är främst två:

För det första: Ska vi få läsare att betala för innehåll måste ämnet och tajmingen vara perfekt. Systemet som utvecklingsprojektet ska resultera i kommer därför att ge stöd till journalisterna att göra rätt urval och publicera innehållet vid rätt tidpunkter. − Med hjälp av vår dataplattform Soldr kan vi genom det nya planeringsverktyget åstadkomma ett stöd att datadrivet välja rätt innehåll och dessutom distribuera innehållet vid de tider då vi vet att läsarna vill ha det. Om våra medarbetare får tillgång till en datadriven och lättillgänglig analys, kombinerat med verktyg för planering av distribution som driver lyckad distributionstajming, tror vi att pricksäkerheten ökar ordentligt och att det driver betalvilja, säger Thomas Sundgren, utvecklingsansvarig för innehålls- och dataplattformar.

För det andra: Mittmedias medarbetare behöver enkelt, snabbt och översiktligt kunna planera den dagliga innehållsproduktionen. I dag arbetar medarbetarna i system som skapar stress och frustration.

− Behovet är mycket stort av enkel och översiktligt planering i det dagliga arbetet. Därför kommer vi också att bygga systemet och verktyget i mycket nära samarbete med just användarna, våra journalister, under året som kommer, säger Thomas Sundgren.

Utvecklingen av planeringssystemet och verktyget kommer dessutom att knytas till Mittmedias utveckling av maskininlärning och data science, på dataplattformen Soldr och med data science-kompetens på koncernens avdelning för digital medieutveckling, DMU.

− Delar av projektet ska baseras på och hitta tillämpning i den typ av datahantering som appliceras för att tolka stora datamängder och går under samlingsnamnet maskininlärning. Maskininlärningen kommer att skapa mer och mer systemstöd för journalisterna att planera bättre, säger Magnus Engström, datastrategichef på Mittmedia.

Utvecklingsprojektet kommer att löpa från 1 maj till 31 december 2017.

För mer information, kontakta:

Thomas Sundgren, utvecklingsansvarig för innehålls- och dataplattformar. Tel: 070-624 22 04. Mejl: [email protected]