Mittmedia fördubblar antalet digitala kunder - tack vare Plus

Anna Joneby, Mittmedia

I slutet av 2016 lanserade Mittmedia sin nya digitala satsning ”Plus”. Resultatet hittills slår alla förväntningar - just nu har över 40 000 provat Plus.

Det nya arbetssättet, att skapa värde via dataanalys och involvering från alla delar i företaget har gett effekt. På sju månader har över 40 000 personer provat det nya Pluspaketet och det är dessutom många som väljer att stanna kvar - 60 % av dem som har köpt Plus är kunder även idag.

- Många av Pluskunderna är dessutom helt nya i relationen med Mittmedia. Nu når vi en yngre målgrupp, som sannolikt inte har något eget invant beteende av papperstidningsläsning, säger Anna Joneby, privatmarknadschef på Mittmedia.

Avancerad analys bakom framgångarna

Den viktigaste framgångsfaktorn för Plus-satsningen var att den inleddes med en avancerad analys av över 80 000 artiklar, för att se läsarnas beteenden. Det ledde i sin tur till att redaktionerna fick tydliga innehållsriktlinjer att jobba efter, som implementerades på respektive redaktion samtidigt som sajterna rullades ut.

- Genom att lansera sajt efter sajt kunde vi hela tiden skruva på detaljerna i riktlinjerna. Den analys som gjordes inför Plus, med vilken typ av innehåll som lockar till köp och vad våra kunder helst läser, har stämt otroligt bra. Vi ser tydligt att användarna är beredda att betala för att få relevant lokaljournalistik även i digital form, säger Li L’Estrade, redaktionell affärsutvecklare.

Soldr låter användarna visa vägen

Analysarbetet innan och efter lanseringen möjliggörs genom Soldr - en Mittmedia-utvecklad plattform där all händelsedata kan analyseras. Det är även här som både innehåll och användarupplevelser sedan utvecklas vidare.

- Vi gissar inte längre hur våra produkter konsumeras digitalt, vi låter användaren visa vägen mot framtidens digitala journalistik. I en värld med ett allt snabbare nyhetstempo och allt fler källor för information levererar vi lokal, faktagranskad journalistik som vi vet engagerar och berör våra läsare, även i digitala kanaler, fortsätter Li L’Estrade.

Nya digitala kunder ska vända volymtappet

De digitala kunderna har sedan Plus startades mer än fördubblats och idag har Mittmedia ca 40 000 rent digitala betalande kunder. Resultatet är en tydlig fingervisning om att ett trendbrott nu sker, som gör att den totala kundvolymen ökar tack vare tillströmningen av nya digitala kunder.

- Som dagstidningskoncern är det existentiellt för oss att kunna attrahera nya kundgrupper när vi ser att den gamla affären minskar successivt. Vi måste kunna möta förändringarna på marknaden och samtidigt tillgodose våra befintliga kunders behov. Detta skulle vi inte kunna göra utan en djupgående analys av vår affär både på kort och lång sikt, säger Anna Joneby, privatmarknadschef på Mittmedia.

Malin Petré, digital intäktschef på Mittmedia:

- Vi har noggrant följt utvecklingen av antal kunder under utrullningen av Plus för att se hur mycket den eventuellt skulle kannibalisera på vår befintliga affär. Det vi ser är istället att tidningsbranschen har missat att tillgodose en kundgrupps behov genom att hålla kvar vid printtänk i en digital värld. Med Plus släppte vi till exempel tanken att nyheterna måste vara knutna till en specifik titel,

Fakta Plus

Mittmedias Plus är inte knutet till en specifik sajt - har du köpt plus har du tillgång till alla Mittmedias sajter och nyhetsappar Projektet startades den 15 augusti 2016 och de första sajterna lanserades i slutet av oktober 2016- den sista sajten rullades ut i slutet av januari 2017

Idag den 15 juni:

Över 40 000 köp

Över 23 000 kunder

Ca 17 000 fullt betalande kunder

För mer information, kontakta

Anna Joneby, privatmarknadschef Mittmedia, tel 072-398 12 46

Malin Petré, digital intäktschef B2C Mittmedia, tel 070-314 95 22