Dala-Demokraten fyller 100 år - firar med 100 löften i nytt manifest

Lisa Pehrsdotter. Foto: Mittmedia

2017 är det 100 år sedan det första numret av Dala-Demokraten gavs ut. För att uppmärksamma detta har redaktionen tagit fram ett manifest som ska genomsyra hela verksamheten under året – och lägga grunden för 100 år till. Punkterna i manifestet ska kommuniceras till människor i Dalarna på olika, mer eller mindre traditionella, sätt.

− Dala-Demokraten har en fantastisk historia med sina 100 år i ryggen. Det ska självklart firas, men vi vill också lika mycket, eller till och med mer, blicka framåt. Manifestet har tagits fram för att formulera vilka vi är, vad vi står för, vad vi vill och vad vi kan. Och säkerställa att vi kan leverera kvalitativ journalistik i minst 100 år till! Säger Lisa Pehrsdotter, ansvarig utgivare på Dala-Demokraten. Redaktionen på Dala-Demokraten har tillsammans tagit fram det 100 punkter långa manifestet. Punkterna knyter an till Dala-Demokratens nyhetsjournalistik, opinionsjournalistik, aktiviteter och annat som de erbjuder.

Lisa Pehrsdotter fortsätter:

− Det är både väldigt högtidliga löften som handlar om grundläggande demokratiska och viktiga värden, och andra mer jordnära som handlar om det vi erbjuder i tidningen varje vecka, till exempel korsord eller evenemang vi är med och arrangerar varje år. Det som sammantaget utgör Dala-Demokraten, helt enkelt.

Annorlunda lansering

Med start på skärtorsdagen lanseras manifestet, punktvis på olika platser runt om i Dalarna. Vissa väldigt synliga, till exempel på stortavlor i hela Dalarna. Andra lanseras på lite mer annorlunda sätt – de dyker upp i olika former på gator och torg, i välkända och mindre kända byggnader, när och var man kanske minst anar det. En del punkter lanseras redaktionellt. Under torsdagen finns också redaktionen på plats ute på stan i Falun och Borlänge för att möta läsare och berätta om löftena.

− Vi gör det punkt för punkt, på olika ställen och i olika sammanhang. Vissa punkter kommer man inte att undgå att lägga märke till. Andra kommer att vara klurigare att upptäcka. Men vi vill visa att Dala-Demokraten finns överallt där människor finns, säger Lisa Pehrsdotter.

Medarbetare lyfts fram

Parallellt med aktiviteterna kopplade till manifestet löper en kampanj där Dala-Demokratens medarbetare presenteras. Den avslutas med ett erbjudande till läsarna: Låna en DD-medarbetare. Det kan handla om såväl en lektion i källkritik för en skolklass som att komma och fika med en bridgeklubb som troget skickar in sina resultat till tidningen.

Andra aktiviteter som arrangeras under året med anledning av jubileet är bland annat tävlingar kopplade till Dala-Demokraten och manifestpunkterna, och arrangemanget Röda rummet. Firandet planeras att avslutas i december med en heldag- och kväll med seminarier, teater, musik, poesi med mera. Exempel på punkter ur manifestet: - Vi älskar Dalarna - Vi överraskar - Vi har hjärtat till vänster - Vi gillar korsord - Vi låter alla komma till tals

För mer information, kontakta: Lisa Pehrsdotter, ansvarig utgivare Dala-Demokraten. Tel 023-475 30