Ulf Eriksson

VD MittMedia Förvaltnings AB

Tidigare VD för Hälsingetidningar AB. Aktiv som styrelseledamot i ett flertal olika företag, bland andra MittMedia Print, MittMedia fastigheter i Örnsköldsvik AB och Liberala Tidningar i Mellansverige AB. Utsedd till CFO i MittMedia år 2012.

Boendeort Bergsjö, född 1958

Ledning

Styrelse

Krister Jönsson (styrelsens ordförande)

Per Bowallius (VD MittMedia AB)

Carina Tenor (arbetstagarrepresentant)

Jens Stenman (arbetstagarrepresentant)

Maina Bejefalk (arbetstagarrepresentant)

Stefan Ohlander (arbetstagarrepresentant)

Tom Lax (arbetstagarrepresentant)

Kinna Belander (ledamot)

Lars Leijonborg (ledamot)

Sören Axelsson (ledamot)

Åsa Malmström (ledamot)