Thomas Wilson

CFO

CFO sedan augusti 2016 med ansvar för ekonomi, finans, inköp och it. Har tidigare haft motsvarande befattning inom Promedia (2007-2016) och VLT-koncernen (1998-2007). Har även varit verksam som ekonomichef inom ett par olika industriföretag.

Boendeort Västerås, född 1960

Ledning

Styrelse

Bengt Ottosson (styrelsens ordförande)

Per Bowallius (VD MittMedia AB)

Kinna Belander (ledamot)

Lars Leijonborg (ledamot)

Sören Axelsson (ledamot)

Åsa Malmström (ledamot)

Jens Stenman (arbetstagarrepresentant)

Maina Bejefalk (arbetstagarrepresentant)

Stefan Ohlander (arbetstagarrepresentant)