Robin Govik

Digitalchef

Ansvarar för koncernens digitala utveckling sedan januari 2015. Jobbade dessförinnan på Aftonbladet i över 10 år bland annat som nyhetschef, editionschef, projektledare och nattchef. Studerat vid Försvarshögskolan.

Boendeort: Örnsköldsvik, född 1982

Ledning

Styrelse

Krister Jönsson (styrelsens ordförande)

Per Bowallius (VD MittMedia AB)

Carina Tenor (arbetstagarrepresentant)

Jens Stenman (arbetstagarrepresentant)

Maina Bejefalk (arbetstagarrepresentant)

Stefan Ohlander (arbetstagarrepresentant)

Tom Lax (arbetstagarrepresentant)

Kinna Belander (ledamot)

Lars Leijonborg (ledamot)

Sören Axelsson (ledamot)

Åsa Malmström (ledamot)