Jan Andersson

VD MittMedia Print AB

Tillträdde som VD på MittMedia Print AB vid bildandet av bolaget 2006. Tidigare arbetat i olika tekniska chefsroller på Gefle Dagblad och sedermera Gävletidningar sedan 1992.

Boendeort Gävle, född 1964

Ledning

Styrelse

Krister Jönsson (styrelsens ordförande)

Per Bowallius (VD MittMedia AB)

Carina Tenor (arbetstagarrepresentant)

Jens Stenman (arbetstagarrepresentant)

Maina Bejefalk (arbetstagarrepresentant)

Stefan Ohlander (arbetstagarrepresentant)

Tom Lax (arbetstagarrepresentant)

Kinna Belander (ledamot)

Lars Leijonborg (ledamot)

Sören Axelsson (ledamot)

Åsa Malmström (ledamot)