Carin Andersson

Personalchef

Tillträdde mars 2013. Kom närmast från Kompetens i Skåne, ett rekryterings- och bemanningsföretag för journalister som hon byggt upp från grunden. Tidigare erfarenhet från arbete som rekryteringskonsult, Mediekompetens AB (del i Proffice-koncernen) och har även arbetat som personalchef vid till exempel Helsingborgs Dagblad, Pharmacia och Polyclad Europe AB.

Boendeort Ängelholm, född 1964

Ledning

Styrelse

Bengt Ottosson (styrelsens ordförande)

Per Bowallius (VD MittMedia AB)

Kinna Belander (ledamot)

Lars Leijonborg (ledamot)

Sören Axelsson (ledamot)

Åsa Malmström (ledamot)

Jens Stenman (arbetstagarrepresentant)

Maina Bejefalk (arbetstagarrepresentant)

Stefan Ohlander (arbetstagarrepresentant)