Anna Joneby

Privatmarknadschef

Anställd på fd Promedia sedan mars 2013 och utsedd till Privatmarknadschef på MittMedia i april 2016. Kom närmast från en tjänst som marknadschef för ett antal månadsmagasin på Forma Magazine (numera Egmont Publishing). Har arbetat med varumärkes-, upplage- och privatmarknadsfrågor sedan 2003.

Boendeort Västerås, född 1977

Ledning

Styrelse

Bengt Ottosson (styrelsens ordförande)

Per Bowallius (VD MittMedia AB)

Kinna Belander (ledamot)

Lars Leijonborg (ledamot)

Sören Axelsson (ledamot)

Åsa Malmström (ledamot)

Jens Stenman (arbetstagarrepresentant)

Maina Bejefalk (arbetstagarrepresentant)

Stefan Ohlander (arbetstagarrepresentant)