Ledning

Styrelse

Jan Friedman (styrelsens ordförande)

Per Bowallius (VD MittMedia AB)

Carina Tenor (arbetstagarrepresentant)

Jens Stenman (arbetstagarrepresentant)

Maina Bejefalk (arbetstagarrepresentant)

Stefan Ohlander (arbetstagarrepresentant)

Tom Lax (arbetstagarrepresentant)

Kinna Belander (ledamot)

Lars Leijonborg (ledamot)

Sören Axelsson (ledamot)

Åsa Malmström (ledamot)