Om MittMedia

Vi strävar hela tiden efter att vara Sveriges mest trovärdiga leverantör av lokal journalistik.

Vi ska också se till att våra kunder närsomhelst på dygnet kan ta del av MittMedia på det sätt som passar dem bäst. På så sätt blir vi också den mest attraktiva marknadsplatsen. Tack vare ett modernt ledarskap kan vi underhålla ett arbetsklimat som uppmuntrar innovationer och främjar nytänkande. Det gör att vi kan vara både lyhörda för våra kunders behov och samtidigt ligga ett steg före och leda utvecklingen på vårt område.

MittMedias verksamhet innefattar 20 sajter, 28 dagstidningar, gratistidningar, digitala medier, kommersiell radio, webb-tv, direktreklam, tryckerier och appar.