Borlänge Tidning

Lokala nyheter sedan 1885, för dig i Borlänge, Hedemora och Säter.

Borlänge Tidning grundades 1885 av tidningsmannen Axel Lidman som värnade om vikten av att låta tidningarna behålla sin lokala särprägel och såg ortsnyheterna som tidningarnas ryggrad. I dag är det är en liberal sexdagarstidning med spridning i Borlänge, Hedemora och Säter och den lokala förankringen är fortfarande lika viktig. Den är också en del av Dalarnas Tidningar.

Digitala besökssiffror och statistik över upplaga och räckvidd:

MittMedia Dalarna

Kom igång

Vi hjälper dig nå ut till dina kunder via våra olika media.

Kontakta oss

Mer information